Zpracování osobních údajů

Společnost Mobymedia CZ s.r.o., se sídlem  Boženy Němcové 710, 252 64 Velké Přílepy, IČ: 28871138 (dále jen „Mobymedia“), zpracovává tyto osobní údaje

 • v rozsahu: e-mailová adresa,
 • pro účely registrace a využití služeb webu www.radiom.cz, který provozuje Mobymedia,
 • dále pro účely zasílání informačních emailů) vydávaných Mobymedia o novinkách, aktualitách a službách Mobymedia,

to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu.

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů dle tohoto souhlasu máte vůči Mobymedia

 • právo na přístup ke svým osobním údajům;
 • právo na jejich opravu a také právo na výmaz osobních údajů, zejména pokud odvoláte svůj souhlas zasláním žádosti na smazat@mobymedia.cz a nebude existovat žádný jiný právní důvod pro zpracování těchto údajů;
 • právo vznést námitku, a to především námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu včetně zasílání informačních e-mailů, po jejímž uplatnění nebudou osobní údaje již pro tyto účely zpracovávány;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo se obrátit s případnou stížností na příslušný dozorový úřad v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k porušení předpisů o ochraně osobních údajů.

 

Informace o způsoba nakládání s vašimi osobními údaji a jejich zpracováním:

 • osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
 • Mobymedia provádí s údaji následující úkony: ukládá je do databáze, upravuje je v případě, že je doplníte nebo se dožádáte úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií, a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání souhlasu;
 • údaje Mobymedia poskytuje zpracovatelům z řad svých smluvních partnerů, s čímž jsem shora vyslovil svůj souhlas.

 

Pro uplatnění svých práv, pokud není výše uvedeno jinak, nebo v případě potřeby bližších informací týkajících se zpracování osobních údajů kontaktujte Mobymedia prostřednictvím e-mailu na adrese dpo@mobymedia.cz.

 

Ve Velkých Přílepech 28.4.2021

Poslouchejte nás všude

Zpravodajství pro lékaře a odborníky

První české podcastové radio pro odborníky ve zdravotnictví. Věnujeme se prevenci, diagnostice a léčbě onemocnění napříč obory medicíny, ale i klíčovým tématům českého zdravotnictví jako je legislativa, financování a dostupnost péče. Vybrat si můžete z atraktivních pořadů, které pro vás připravují zkušení zdravotničtí redaktoři – RadioM Zprávy týdne, RadioM Odborné zprávy, RadioM Komentář týdne, RadioM Host nebo RadioM Kongres. Sledujeme reálnou klinickou praxi, ale i výsledky klinických studií. Dáváme prostor nejen lékařům a vědcům, ale i pacientským organizacím, právníkům a manažerům ve zdravotnictví.