RadioM Odborné zprávy

Červenec – odborné zprávy

10. 07. 2024
25m 29s

Přehled nejzajímavějších odborných novinek z prestižních časopisů i domácích institucí za červenec 2024.

RadioM Zprávy týdne

27. 6. – RadioM Zprávy

27. 06. 2024
17m 31s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Host RadiaM

Psychoonkologie: unikátní knižní průvodce psychikou onkologických pacientů

26. 06. 2024
23m 27s

PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D., předseda psychoonkologické sekce České lékařské společnosti JEP

Host RadiaM

Ranhojiček zejména pro domovy sociální péče je zoufale málo

18. 06. 2024
21m 19s

Mgr. Soňa Šestáková, konzultantka hojení ran společnosti Hartmann, odborná asistentka Masarykova univerzita Brno

RadioM Odborné zprávy

Červen – odborné zprávy

17. 06. 2024
21m 57s

Přehled nejzajímavějších odborných novinek z prestižních časopisů i domácích institucí za červen 2024.

Host RadiaM

Naučíme lékárníky identifikovat a řešit rizika farmakoterapie geriatrických pacientů

14. 06. 2024
25m 31s

PharmDr. Martina Maříková, vedoucí Subkatedry klinické farmacie IPVZ, která působí také v nemocnici v Trutnově a na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové

RadioM Zprávy týdne

12. 6. – RadioM Zprávy

12. 06. 2024
16m 12s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

RadioM Zprávy týdne

29. 5. – RadioM Zprávy

29. 05. 2024
18m 19s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Host RadiaM

Pro české zdravotnictví můžeme z Bruselu udělat hodně

24. 05. 2024
40m 19s

Ing. Jitka Urbánková

Host RadiaM

Chronická bolest je onemocnění, nikoliv jen příznak

23. 05. 2024
44m 06s

MUDr. Dana Vondráčková, vedoucí lékařka ambulance pro léčbu bolesti Ústřední vojenské nemocnice v Praze a vedoucí Subkatedry algeziologie v IPVZ

Host RadiaM

Genové mutace u maligního melanomu a možnosti jeho léčby

30. 04. 2024
47m 44s

MUDr. Michaela Fridrichová, Ústav radiační onkologie FN Bulovka

RadioM Zprávy týdne

15. 5. – RadioM Zprávy

15. 05. 2024
16m 08s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

RadioM Odborné zprávy

Duben – odborné zprávy

14. 05. 2024
23m 49s

Přehled nejzajímavějších odborných novinek z prestižních časopisů i domácích institucí za duben 2024.

Host RadiaM

Podtlaková terapie při open abdomen zlepšuje hojení a uzdravení pacienta

03. 05. 2024
10m 12s

MUDr. Lucie Brzulová, chirurgyně z Krajské nemocnice Liberec

RadioM Zprávy týdne

2. 5. – RadioM Zprávy

02. 05. 2024
17m 13s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Host RadiaM

Nedostatek spánku patří k pravděpodobným karcinogenům

23. 04. 2024
30m 21s

prof. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

RadioM Zprávy týdne

16. 4. – RadioM Zprávy

16. 04. 2024
15m 07s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

RadioM Odborné zprávy

Březen – odborné zprávy

15. 04. 2024
22m 35s

Přehled nejzajímavějších odborných novinek z prestižních časopisů i domácích institucí za březen 2024.

Host RadiaM

Pohyb je můj recept na život s AATD

10. 04. 2024
55m 34s

Miroslav Filipčík, pacient s onemocněním zvaným deficit alfa-1 antitrypsinu

RadioM Zprávy týdne

4. 4. – RadioM Zprávy

04. 04. 2024
13m 44s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Host RadiaM

Necyklete kortikoidy, pošlete včas pacienta s refrakterní ITP do centra

21. 03. 2024
45m 30s

MUDr. Eva Konířová, Vedoucí lékař transplantačního oddělení 1.interní kliniky – kliniky hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

RadioM Zprávy týdne

20. 3. – RadioM Zprávy

21. 03. 2024
15m 15s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Host RadiaM

Nově otevřené akreditační kurzy sníží nedostatek klinických psychologů

11. 03. 2024
50m 58s

PhDr. Pavel Král, Ph.D., vedoucí katedry klinické psychologie (IPVZ), klinický psycholog a psychoterapeut

RadioM Odborné zprávy

Únor – odborné zprávy

08. 03. 2024
22m 41s

Přehled nejzajímavějších odborných novinek z prestižních časopisů i domácích institucí za únor 2024.

RadioM Zprávy týdne

7. 3. – RadioM Zprávy

07. 03. 2024
12m 37s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Host RadiaM

Plastickou chirurgii v budoucnu posunou kultivace tkání

27. 02. 2024
35m 41s

Doc. Martin Molitor, vedoucí subkatedry plastické chirurgie IPVZ, přednosta kliniky plastické chirurgie na Bulovce

Host RadiaM

Díky novému systému postgraduálního vzdělávání se přestane mrhat časem

23. 02. 2024
21m 36s

ing. Daniel Rovný, MBA, náměstek IPVZ pro IT a digitální transformaci

RadioM Zprávy týdne

20. 2. – RadioM Zprávy

20. 02. 2024
11m 58s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

RadioM Zprávy týdne

9. 2. – RadioM Zprávy

09. 02. 2024
14m 06s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

RadioM Odborné zprávy

Leden – odborné zprávy

06. 02. 2024
22m 21s

Přehled nejzajímavějších odborných novinek z prestižních časopisů i domácích institucí za leden 2024.

Host RadiaM

Přináší umělá inteligence revoluci do péče o nemocné se srdečními arytmiemi?

29. 01. 2024
52m 39s

doc. MUDr. Tomáš Skála, Ph.D., I. Interní klinika – kardiologická FN Olomouc

RadioM Zprávy týdne

29. 1. – RadioM Zprávy

29. 01. 2024
12m 04s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

RadioM Zprávy týdne

9. 1. – RadioM Zprávy

09. 01. 2024
14m 41s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Host RadiaM

Chronická spontánní kopřivka není alergické onemocnění

08. 01. 2024
18m 34s

MUDr. Iva Karlová, Klinika chorob kožních a pohlavních Fakultní nemocnice Olomouc

Host RadiaM

Péče o pacienta s diabetem a srdečním selháním – jak vypadá efektivní mezioborová spolupráce?

27. 11. 2023
41m 16s

prof. MUDr. Milan Hromádka, Ph.D., Kardiologická klinika LF UK a FN v Plzni a MUDr. Michal Krčma, Ph.D., I. Interní klinika LF UK a FN v Plzni

Host RadiaM

Stát plánuje, jak bude řídit krizi. Ale nemá recept, jak jí předcházet

17. 11. 2023
47m 41s

Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem

Host RadiaM

Pacienti s chronickou kopřivkou trpí úzkostmi a depresemi

08. 11. 2023
18m 08s

MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA, Primářka Dermatovenerologické oddělení Fakultní nemocnice Motol

Host RadiaM

Jak natrénovat sdělování závažných zpráv pacientům

27. 10. 2023
38m 30s

Ing. Jan Hrdlička, spoluvlastník a ředitel společnosti ComGuide

Host RadiaM

S logopedickou péčí o pacienty s CMP začínáme již na akutním lůžku

23. 10. 2023
36m 36s

Mgr. Iva Kučerová, klinická logopedka, Soukromá klinika Logo

Host RadiaM

ESC 2023: Vybíráme a komentujeme to nejlepší z novinek v kardiologii

09. 10. 2023
01h 00m 04s

prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., přednosta Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno

Host RadiaM

Investice do prevence se vrátí, což je ve zdravotnictví rarita

27. 09. 2023
01h 01m 01s

MUDr. Pavel Hroboň, M. S., řídící partner společnosti Advance Healthcare Management Institute

Host RadiaM

V preskripci inhibitorů PCSK9 je situace nepřehledná, doplácejí na to pacienti

18. 09. 2023
45m 53s

MUDr. Eva Kociánová, Ph.D., I. interní klinika - kardiologická, FN Olomouc

Host RadiaM

Jak se žije a pracuje v Česku mladým lékařům?

11. 09. 2023
52m 48s

MUDr. Jan Přáda, předseda Sekce mladých lékařů České lékařské komory a gynekolog z Všeobecné fakultní nemocnice

Host RadiaM

Hematoonkologičtí pacienti profitují z časného zapojení paliativní péče

04. 09. 2023
45m 29s

MUDr. Lucie Hrdličková, vedoucí lékařka týmu dětské podpůrné péče a lékařka z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

Host RadiaM

Česká stomatologie je jako ledoborec – rozráží ledy zkostnatělé české medicíny

22. 08. 2023
51m 23s

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory

Host RadiaM

Co potřebují pacienti s karcinomem plic?

16. 08. 2023
39m 20s

prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN)

Host RadiaM

Masarykův onkologický ústav vstoupil do nejvyšší evropské onkologické ligy

04. 08. 2023
29m 28s

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně

Host RadiaM

Nová metodika pro ZÚM rozdělí prostředky do tří kategorií podle inovativnosti

28. 07. 2023
53m 01s

JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D., ředitel vzdělávací a poradenské společnosti Porta Medica

Host RadiaM

Jak přerodit totálně zhroucenou nemocnici v úspěšnou a pacienty žádanou

12. 07. 2023
30m 44s

RNDr. Karel Matyska, CSc., jednatel společnosti Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi s.r.o.

Host RadiaM

V následné léčbě nádorů nemáme dostatek kapacit

20. 06. 2023
28m 47s

Ing. Nikol Pazderová, manažerka pacientského projektu Bellis

Host RadiaM

Jak se vyvíjejí léčebné možnosti ženské močové inkontinence?

16. 06. 2023
18m 51s

MUDr. Martin Němec, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku

Host RadiaM

Hromadné neštěstí s velkým počtem popáleninových úrazů je naše noční můra

02. 06. 2023
37m 16s

doc. Robert Zajíček, přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakulty UK

Host RadiaM

Problematika nádorů podmíněných mutací v genech BRCA1/BRCA2

23. 05. 2023
26m 28s

prof. David Cibula, CSc., přednosta Gynekologicko porodnické kliniky 1. LF UK a VFN

Host RadiaM

Zvládání chronického onkologického onemocnění – zkušenosti psychoonkologa

12. 05. 2023
58m 00s

PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D., psychoonkolog, Praha

Host RadiaM

Screening karcinomu plic rozhodně není odměna pro kuřáky

09. 05. 2023
33m 07s

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice

Host RadiaM

Nový informační systém zjednoduší administrativu a zprůhlední postgraduální vzdělávání

02. 05. 2023
31m 53s

MUDr. Irena Maříková, MBA, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

Kardiovaskulární zdraví

Můj život po infarktu myokardu

24. 04. 2023
46m 03s

Vít Vojtěch

Host RadiaM

Česká dětská hematoonkologie patří do elitního světového týmu

18. 04. 2023
33m 59s

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., emeritní přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Host RadiaM

Glifloziny jako antidiabetika

11. 04. 2023
01h 01m 52s

prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., vedoucí lékař Diabetologického centra VFN v Praze a předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP

Host RadiaM

ACC 2023: Co je nového v oblasti hypolipidemické léčby?

04. 04. 2023
29m 41s

Prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce, Praha

Kardiovaskulární zdraví

Sekundární prevence zblízka

22. 03. 2023
40m 32s

MUDr. Martina Vaclová, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Host RadiaM

Podněty směrem k vyšším kompetencím sester vycházejí často i od lékařů

16. 03. 2023
23m 35s

PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu v IKEM

Host RadiaM

Už sklízíme plody screeningového programu

01. 03. 2023
39m 17s

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA, přednosta kliniky komplexní onkologické péče MOÚ

Host RadiaM

Endometrióza: proč ženy čekají na diagnózu až deset let?

28. 02. 2023
32m 22s

MUDr. Martin Němec, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku a vedoucí lékař Gynekologie Kopřivnice.

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Chyby v přednemocniční péči o popálené pacienty

10. 02. 2023
05m 29s

doc. Robert Zajíček, přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakulty UK

Kardiovaskulární zdraví

Infarkt myokardu a život po něm

02. 02. 2023
33m 29s

MUDr. Tomáš Eckhardt, Klinika kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze

Host RadiaM

Role radioterapie u kolorektálního karcinomu je významná

27. 01. 2023
39m 58s

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. z Onkologické a radioterapeutické kliniky FN v Plzni

Kardiovaskulární zdraví

Co jsou to kardiovaskulární onemocnění a proč jsou v Česku stále problém

26. 01. 2023
33m 28s

MUDr. Martin Šatný, Centrum preventivní kardiologie 3. interní kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Host RadiaM

Výpadek elektivní péče nenahradíme nikdy

23. 01. 2023
48m 36s

Ing. Josef Diessl, generální ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny

Host RadiaM

Potřebujeme změnit koncepci celé pediatrické péče v České republice

18. 01. 2023
41m 15s

prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP, Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Virtuální realita a umělá inteligence při ošetřování popálenin

10. 01. 2023
04m 51s

doc. Robert Zajíček, přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakulty UK

Host RadiaM

Hematoonkologie je obor v některých směrech velmi optimistický

22. 12. 2022
50m 06s

prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., přednosta IV. interní hematologické kliniky FN HK a předseda České hematologické společnosti

Host RadiaM

Zdravotnictví není výdajová položka ale investice do budoucnosti

20. 12. 2022
47m 31s

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. Škola veřejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Vývojová dysfázie vzniká ve velmi raném věku

06. 12. 2022
10m 26s

Mgr. Barbora Svobodová

Host RadiaM

Co víme o nefroprotektivitě gliflozinů?

29. 11. 2022
50m 27s

Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA, Interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Host RadiaM

PARP inhibitory v léčbě ovariálního karcinomu

24. 11. 2022
48m 42s

MUDr. Markéta Bednaříková, pracovní skupina pro solidní nádory Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Dobrovolník je specialistou na dobrou náladu

22. 11. 2022
10m 34s

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., 1. LF UK a VFN v Praze

Host RadiaM

Měnící se schéma terapie HER2 pozitivního karcinomu prsu

09. 11. 2022
20m 24s

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Poruchy chování a osobnosti ve vyšším věku

08. 11. 2022
17m 20s

Iva Homerová, Eva Jarolímová a Roman Jirák

Pořady RádiaM

RadioM Zprávy týdne

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden. Vysíláme každé pondělí.

Pouze pro registrované členy

RadioM Odborné zprávy

Přehled nejzajímavějších odborných novinek z prestižních časopisů i domácích institucí za uplynulý měsíc.

Pouze pro registrované členy

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Komentář k aktuální otázce českého zdravotnictví

Pouze pro registrované členy

Host RadiaM

Rozhovor RadiaM s inspirativní osobností působící v českém zdravotnictví

Speciály RadiaM

Kdy pacienta s migrénou odeslat do specializovaného centra

Platnost licence pro udělení kreditů od ČLK byla ukončena.

Kardiovaskulární zdraví

Infarkt myokardu zblízka

Vysoký cholesterol

Průvodce vysokým cholesterolem v krvi

Pouze pro registrované členy

Paragrafy v medicíně

Zdravotnické právo pro každodenní praxi

Poslouchejte nás všude

Zpravodajství pro lékaře a odborníky

První české podcastové radio pro odborníky ve zdravotnictví. Věnujeme se prevenci, diagnostice a léčbě onemocnění napříč obory medicíny, ale i klíčovým tématům českého zdravotnictví jako je legislativa, financování a dostupnost péče. Vybrat si můžete z atraktivních pořadů, které pro vás připravují zkušení zdravotničtí redaktoři – RadioM Zprávy týdne, RadioM Odborné zprávy, RadioM Komentář týdne, RadioM Host nebo RadioM Kongres. Sledujeme reálnou klinickou praxi, ale i výsledky klinických studií. Dáváme prostor nejen lékařům a vědcům, ale i pacientským organizacím, právníkům a manažerům ve zdravotnictví.