Host RadiaM

Role radioterapie u kolorektálního karcinomu je významná

27. 01. 2023
39m 58s

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. z Onkologické a radioterapeutické kliniky FN v Plzni

Kardiovaskulární zdraví

Co jsou to kardiovaskulární onemocnění a proč jsou v Česku stále problém

26. 01. 2023
33m 28s

MUDr. Martin Šatný, Centrum preventivní kardiologie 3. interní kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

RadioM Zprávy týdne

23.1. – RadioM Zprávy

23. 01. 2023
16m 00s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Host RadiaM

Výpadek elektivní péče nenahradíme nikdy

23. 01. 2023
48m 36s

Ing. Josef Diessl, generální ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny

RadioM Zprávy týdne

9.1. – RadioM Zprávy

09. 01. 2023
h

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Host RadiaM

Potřebujeme změnit koncepci celé pediatrické péče v České republice

18. 01. 2023
41m 15s

profesor prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP, Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK

RadioM Odborné zprávy

Prosinec – odborné zprávy

30. 12. 2022
21m 30s

Přehled nejzajímavějších odborných novinek z prestižních časopisů i domácích institucí za Prosinec 2022.

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Virtuální realita a umělá inteligence při ošetřování popálenin

10. 01. 2023
04m 51s

Robert Zajíček

Host RadiaM

Hematoonkologie je obor v některých směrech velmi optimistický

22. 12. 2022
50m 06s

prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., přednosta IV. interní hematologické kliniky FN HK a předseda České hematologické společnosti

Host RadiaM

Zdravotnictví není výdajová položka ale investice do budoucnosti

20. 12. 2022
47m 31s

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. Škola veřejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

RadioM Zprávy týdne

12.12. – RadioM Zprávy

12. 12. 2022
11m 34s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

RadioM Odborné zprávy

Listopad – odborné zprávy

30. 11. 2022
29m 54s

Přehled nejzajímavějších odborných novinek z prestižních časopisů i domácích institucí za Listopad 2022.

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Vývojová dysfázie vzniká ve velmi raném věku

06. 12. 2022
10m 26s

Mgr. Barbora Svobodová

Host RadiaM

Co víme o nefroprotektivitě gliflozinů?

29. 11. 2022
50m 27s

Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA, Interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

RadioM Zprávy týdne

28.11. – RadioM Zprávy

28. 11. 2022
12m 12s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Host RadiaM

PARP inhibitory v léčbě ovariálního karcinomu

24. 11. 2022
48m 42s

MUDr. Markéta Bednaříková, pracovní skupina pro solidní nádory Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Dobrovolník je specialistou na dobrou náladu

22. 11. 2022
10m 34s

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., 1. LF UK a VFN v Praze

RadioM Zprávy týdne

14.11. – RadioM Zprávy

18. 11. 2022
14m 41s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Host RadiaM

Měnící se schéma terapie HER2 pozitivního karcinomu prsu

09. 11. 2022
20m 24s

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Poruchy chování a osobnosti ve vyšším věku

08. 11. 2022
17m 20s

Iva Homerová, Eva Jarolímová a Roman Jirák

RadioM Odborné zprávy

Říjen – odborné zprávy

31. 10. 2022
19m 07s

Přehled nejzajímavějších odborných novinek z prestižních časopisů i domácích institucí za Říjen 2022.

RadioM Zprávy týdne

31.10. – RadioM Zprávy

31. 10. 2022
12m 51s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Pořady RádiaM

RadioM Zprávy týdne

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden. Vysíláme každé pondělí.

Pouze pro registrované členy

RadioM Odborné zprávy

Přehled nejzajímavějších odborných novinek z prestižních časopisů i domácích institucí za uplynulý měsíc.

Pouze pro registrované členy

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Komentář k aktuální otázce českého zdravotnictví

Pouze pro registrované členy

Host RadiaM

Rozhovor RadiaM s inspirativní osobností působící v českém zdravotnictví

Speciály RadiaM

Kardiovaskulární zdraví

Infarkt myokardu zblízka

Vysoký cholesterol

Průvodce vysokým cholesterolem v krvi

Pouze pro registrované členy

Paragrafy v medicíně

Zdravotnické právo pro každodenní praxi

Poslouchejte nás všude

Zpravodajství pro lékaře a odborníky

První české podcastové radio pro odborníky ve zdravotnictví. Věnujeme se prevenci, diagnostice a léčbě onemocnění napříč obory medicíny, ale i klíčovým tématům českého zdravotnictví jako je legislativa, financování a dostupnost péče. Vybrat si můžete z atraktivních pořadů, které pro vás připravují zkušení zdravotničtí redaktoři – RadioM Zprávy týdne, RadioM Odborné zprávy, RadioM Komentář týdne, RadioM Host nebo RadioM Kongres. Sledujeme reálnou klinickou praxi, ale i výsledky klinických studií. Dáváme prostor nejen lékařům a vědcům, ale i pacientským organizacím, právníkům a manažerům ve zdravotnictví.