RadioM Zprávy týdne

28.11. – RadioM Zprávy

28. 11. 2022
12m 12s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Host RadiaM

Co víme o nefroprotektivitě gliflozinů?

29. 11. 2022
50m 27s

Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA, Interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Host RadiaM

PARP inhibitory v léčbě ovariálního karcinomu

24. 11. 2022
48m 42s

MUDr. Markéta Bednaříková, pracovní skupina pro solidní nádory Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Dobrovolník je specialistou na dobrou náladu

22. 11. 2022
10m 34s

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., 1. LF UK a VFN v Praze

RadioM Zprávy týdne

14.11. – RadioM Zprávy

18. 11. 2022
14m 41s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Host RadiaM

Měnící se schéma terapie HER2 pozitivního karcinomu prsu

09. 11. 2022
20m 24s

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Poruchy chování a osobnosti ve vyšším věku

08. 11. 2022
17m 20s

Iva Homerová, Eva Jarolímová a Roman Jirák

RadioM Odborné zprávy

Říjen – odborné zprávy

31. 10. 2022
19m 07s

Přehled nejzajímavějších odborných novinek z prestižních časopisů i domácích institucí za Říjen 2022.

RadioM Zprávy týdne

31.10. – RadioM Zprávy

31. 10. 2022
12m 51s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Host RadiaM

Mentalita dělníka od pásu do medicíny nepatří Velké ego k medicíně patří

31. 10. 2022
43m 02s

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., přednosta Ústavu klinických neurooborů v Ústřední vojenské nemocnici

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Koktavostí trpí jedno procento obyvatel

24. 10. 2022
08m 16s

Mgr. Barbora Svobodová

Host RadiaM

AntiHER2 terapie zásadně proměňuje prognózu pacientek s karcinomem prsu

18. 10. 2022
36m 02s

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Jak poznat a kde hledat vědecké lékařské informace?

13. 10. 2022
09m 34s

PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Vysoký cholesterol

Vysoký cholesterol už od narození – častější, než si myslíme

10. 10. 2022
19m 41s

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

RadioM Odborné zprávy

Září – odborné zprávy

30. 09. 2022
16m 53s

Přehled nejzajímavějších odborných novinek z prestižních časopisů i domácích institucí za Září 2022.

Host RadiaM

Chirurgie kolorektálního karcinomu: chce to potlačit ego

30. 09. 2022
01h 02m 25s

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., přednosta Chirurgické kliniky FN v Brně

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Jaké vzdělání vám nabídne katedra medicíny dlouhodobé péče?

29. 09. 2022
07m 33s

MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Vysoký cholesterol

Srdeční infarkt od A do Z

26. 09. 2022
31m 23s

Prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., II. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Host RadiaM

Jeden dolar investovaný do služeb klinického farmaceuta ušetří zdravotnímu systému 4 dolary

22. 09. 2022
32m 23s

PharmDr. Milada Halačová, Ph.D., Vedoucí Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce.

Paragrafy v medicíně

Zákon o telemedicíně

16. 09. 2022
19m 48s

Ministerstvo zdravotnictví připravuje text zákona o telemedicíně, resp. nové paragrafy v zákoně o zdravotních službách...

RadioM Zprávy týdne

16.9. – RadioM Zprávy

16. 09. 2022
12m 16s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Vysoký cholesterol

Jak udržet cholesterol na uzdě a vyhnout se infarktu?

12. 09. 2022
31m 08s

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. z Centra preventivní kardiologie FN v Plzni

Host RadiaM

Dědičné predispozice ke vzniku nádoru má smysl vyhledávat i kvůli nasazení cílené léčby

09. 09. 2022
19m 53s

RNDr. Jana Soukupová, Ph.D., Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.

RadioM Odborné zprávy

Srpen – odborné zprávy

31. 08. 2022
19m 20s

Přehled nejzajímavějších odborných novinek z prestižních časopisů i domácích institucí za Srpen 2022.

Vysoký cholesterol

Cholesterol v krvi – vlk nebo beránek?

29. 08. 2022
31m 31s

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. z III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

RadioM Zprávy týdne

29.8. – RadioM Zprávy

29. 08. 2022
12m 07s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Host RadiaM

Urgentní medicína je nejkrásnější obor

22. 08. 2022
49m 16s

MUDr. Marek Dvořák, Ph.D., MBA, lékař zdravotnické záchranné služby v Hradci Králové a v Praze

Host RadiaM

Akutní léčba iktů je v ČR špičková, výzvy zůstávají hlavně v následné péči

02. 05. 2022
55m 07s

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.

Pořady RádiaM

RadioM Zprávy týdne

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden. Vysíláme každé pondělí.

Pouze pro registrované členy

RadioM Odborné zprávy

Přehled nejzajímavějších odborných novinek z prestižních časopisů i domácích institucí za uplynulý měsíc.

Pouze pro registrované členy

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Komentář k aktuální otázce českého zdravotnictví

Pouze pro registrované členy

Host RadiaM

Rozhovor RadiaM s inspirativní osobností působící v českém zdravotnictví

Speciály RadiaM

Vysoký cholesterol

Průvodce vysokým cholesterolem v krvi

Pouze pro registrované členy

Paragrafy v medicíně

Zdravotnické právo pro každodenní praxi

Poslouchejte nás všude

Zpravodajství pro lékaře a odborníky

První české podcastové radio pro odborníky ve zdravotnictví. Věnujeme se prevenci, diagnostice a léčbě onemocnění napříč obory medicíny, ale i klíčovým tématům českého zdravotnictví jako je legislativa, financování a dostupnost péče. Vybrat si můžete z atraktivních pořadů, které pro vás připravují zkušení zdravotničtí redaktoři – RadioM Zprávy týdne, RadioM Odborné zprávy, RadioM Komentář týdne, RadioM Host nebo RadioM Kongres. Sledujeme reálnou klinickou praxi, ale i výsledky klinických studií. Dáváme prostor nejen lékařům a vědcům, ale i pacientským organizacím, právníkům a manažerům ve zdravotnictví.