Kardiovaskulární zdraví

Sekundární prevence zblízka

22. 03. 2023
40m 32s

MUDr. Martina Vaclová, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

RadioM Zprávy týdne

20.3. – RadioM Zprávy

20. 03. 2023
14m 05s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Host RadiaM

Podněty směrem k vyšším kompetencím sester vycházejí často i od lékařů

16. 03. 2023
23m 35s

PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu v IKEM

RadioM Zprávy týdne

6.3. – RadioM Zprávy

08. 03. 2023
16m 27s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Host RadiaM

Už sklízíme plody screeningového programu

01. 03. 2023
39m 17s

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA, přednosta kliniky komplexní onkologické péče MOÚ

RadioM Odborné zprávy

Únor – odborné zprávy

28. 02. 2023
20m 59s

Přehled nejzajímavějších odborných novinek z prestižních časopisů i domácích institucí za Únor 2023.

Host RadiaM

Endometrióza: proč ženy čekají na diagnózu až deset let?

28. 02. 2023
32m 22s

MUDr. Martin Němec, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku a vedoucí lékař Gynekologie Kopřivnice.

RadioM Zprávy týdne

20.2. – RadioM Zprávy

20. 02. 2023
12m 29s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Chyby v přednemocniční péči o popálené pacienty

10. 02. 2023
05m 29s

doc. Robert Zajíček, přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakulty UK

RadioM Zprávy týdne

6.2. – RadioM Zprávy

06. 02. 2023
17m 13s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

RadioM Odborné zprávy

Leden – odborné zprávy

31. 01. 2023
20m 42s

Přehled nejzajímavějších odborných novinek z prestižních časopisů i domácích institucí za Leden 2023.

Kardiovaskulární zdraví

Infarkt myokardu a život po něm

02. 02. 2023
33m 29s

MUDr. Tomáš Eckhardt, Klinika kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze

Host RadiaM

Role radioterapie u kolorektálního karcinomu je významná

27. 01. 2023
39m 58s

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. z Onkologické a radioterapeutické kliniky FN v Plzni

Kardiovaskulární zdraví

Co jsou to kardiovaskulární onemocnění a proč jsou v Česku stále problém

26. 01. 2023
33m 28s

MUDr. Martin Šatný, Centrum preventivní kardiologie 3. interní kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

RadioM Zprávy týdne

23.1. – RadioM Zprávy

23. 01. 2023
16m 00s

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Host RadiaM

Výpadek elektivní péče nenahradíme nikdy

23. 01. 2023
48m 36s

Ing. Josef Diessl, generální ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny

RadioM Zprávy týdne

9.1. – RadioM Zprávy

09. 01. 2023
h

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden.

Host RadiaM

Potřebujeme změnit koncepci celé pediatrické péče v České republice

18. 01. 2023
41m 15s

prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP, Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK

RadioM Odborné zprávy

Prosinec – odborné zprávy

30. 12. 2022
21m 30s

Přehled nejzajímavějších odborných novinek z prestižních časopisů i domácích institucí za Prosinec 2022.

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Virtuální realita a umělá inteligence při ošetřování popálenin

10. 01. 2023
04m 51s

doc. Robert Zajíček, přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakulty UK

Host RadiaM

Hematoonkologie je obor v některých směrech velmi optimistický

22. 12. 2022
50m 06s

prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., přednosta IV. interní hematologické kliniky FN HK a předseda České hematologické společnosti

Host RadiaM

Zdravotnictví není výdajová položka ale investice do budoucnosti

20. 12. 2022
47m 31s

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. Škola veřejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Vývojová dysfázie vzniká ve velmi raném věku

06. 12. 2022
10m 26s

Mgr. Barbora Svobodová

Host RadiaM

Co víme o nefroprotektivitě gliflozinů?

29. 11. 2022
50m 27s

Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA, Interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Host RadiaM

PARP inhibitory v léčbě ovariálního karcinomu

24. 11. 2022
48m 42s

MUDr. Markéta Bednaříková, pracovní skupina pro solidní nádory Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Dobrovolník je specialistou na dobrou náladu

22. 11. 2022
10m 34s

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., 1. LF UK a VFN v Praze

Host RadiaM

Měnící se schéma terapie HER2 pozitivního karcinomu prsu

09. 11. 2022
20m 24s

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Poruchy chování a osobnosti ve vyšším věku

08. 11. 2022
17m 20s

Iva Homerová, Eva Jarolímová a Roman Jirák

Pořady RádiaM

RadioM Zprávy týdne

Přehled klíčových zpráv z českého zdravotnictví za uplynulý týden. Vysíláme každé pondělí.

Pouze pro registrované členy

RadioM Odborné zprávy

Přehled nejzajímavějších odborných novinek z prestižních časopisů i domácích institucí za uplynulý měsíc.

Pouze pro registrované členy

RadioM Komentář týdne – Jak to vidím

Komentář k aktuální otázce českého zdravotnictví

Pouze pro registrované členy

Host RadiaM

Rozhovor RadiaM s inspirativní osobností působící v českém zdravotnictví

Speciály RadiaM

Kardiovaskulární zdraví

Infarkt myokardu zblízka

Vysoký cholesterol

Průvodce vysokým cholesterolem v krvi

Pouze pro registrované členy

Paragrafy v medicíně

Zdravotnické právo pro každodenní praxi

Poslouchejte nás všude

Zpravodajství pro lékaře a odborníky

První české podcastové radio pro odborníky ve zdravotnictví. Věnujeme se prevenci, diagnostice a léčbě onemocnění napříč obory medicíny, ale i klíčovým tématům českého zdravotnictví jako je legislativa, financování a dostupnost péče. Vybrat si můžete z atraktivních pořadů, které pro vás připravují zkušení zdravotničtí redaktoři – RadioM Zprávy týdne, RadioM Odborné zprávy, RadioM Komentář týdne, RadioM Host nebo RadioM Kongres. Sledujeme reálnou klinickou praxi, ale i výsledky klinických studií. Dáváme prostor nejen lékařům a vědcům, ale i pacientským organizacím, právníkům a manažerům ve zdravotnictví.